26-03-09

Damiaanactie, een vervolg van verleden jaar

Ja een vervolg op verleden jaar. De blog van vorig jaar kon door technische problemen niet aangevuld worden. Er moet ook internet zijn en ook nog snel genoeg anders verlies je de verbinding. Dit jaar zal ik eens proberen meer door te sturen. Het zal er vanaf hangen of er internet is......Het bouwkamp gaat door gedurende de maand juli ( 4 weken). Dit jaar gaat de reis naar Noord India, in de staat Bihar kort bij een ( 35 km) stad Muzaffarpur. Deze stad ligt noordelijker van de hoofdstad Patna. In dit plaatsje heeft men nood aan een onderzoekingscentrum voor TBC. Inleiding: Damiaanactie is bijna sedert een halve eeuw actief in India en is er sinds 1992 geregistreerd als DFIT (Damien Foundation India Trust) waarvan de zetel gevestigd is in Chennai/Madras (Tamil Nadu, Zuid-India). Damiaanactie ondersteunt al sinds haar ontstaan (1964) de leprabestrijding in India en sinds 1996 ook de TB-be strijd ing. Deze ondersteuning verloopt in nauwe samenwerking met de nationale bestrijdingsprogramma's van de Indische overheid (National Leprosy Eradication Program -NLEP en Revised National Tuberculosïs Control Program - RNTCP).Damiaanactie opereert in India via drie strategische modellen : 1) samenwerking met de overheid in een 40-tal districten in verschillende staten, 2) ondersteuning van lokale NGO's en 3) enkele projecten in eigen beheer.In de noordelijke staat Bihar verleent DFIT sedert 1995 steun aan het lepraprogramma in vele districten (een district telt gemiddeld 2 miljoen inwoners). Aanvankelijk spitste onze interventie zich vooral toe op opsporing en behandeling maar sinds de integratie van de leprabestrijding in de algemene gezondheidsdiensten is dit een kerntaak van de overheid geworden. Damiaanactie focust zich nu vooral op diensten die niet of onvoldoende door de overheid worden geleverd zoals opleiding, invaliditeitspreventie, reconstructieve chirurgie en supervisietechnieken. Sedert 2004 ondersteunt DA er ook het TB-programma waarbij de voornaamste aandacht uitgaat naar opleiding, programmabeheer, kwaliteitscontrole, supervisie, multiresistente tuberculose en de HIV/TB coïnfectie. De organisatie van de gezondheidszorg: De centrale overheid heeft een normerende functie maar de staten hebben autonomie over de realisatie van de gezondheidszorg. Elke staat beschikt over een ministerie van volksgezondheid (Health Secretariat) en een gezondheidscommissie (State Health Society) waarin alle praktische beslissingen genomen worden. Een staat bestaat uit verschillende districten en elk district heeft uitvoeringsbevoegdheid en beschikt over een District Health Society die beslissingsmacht heeft. De lepra- en tuberculose bestrijdingsprogramma's zijn geïntegreerd in deze algemene gezondheidsdiensten maar de supervisie van die programma's wordt momenteel nog uitgevoerd door gespecialiseerd personeel.In landelijke gebieden werd recent het National Rural Health Mission (NRHM) programma gelanceerd dat voorziet in een belangrijke versterking van de basisgezondheidszorginfrastructuur (gezondheidscentra of PHC voor 100.000 inwoners, subcentra en gezondheidsposten of APHC voor 5 tot 25.000 inwoners) en de werking ervan. Gezondheidsvrijwilligers die binnen dit NRHM programma de verbinding vormen tussen de lokale gemeenschappen en de gezondheidsdiensten spelen in toenemende mate een belangrijke rol in de opsporing, doorverwijzing en opvolging van de behandeling voor lepra en tuberculose. Deze vrijwilligers worden ook ASHA genoemd, zijn meestal jonge vrouwen en staan in voor 1.000 inwoners.Een nauwe samenwerking met de NRHM is voor het TB programma dus essentieel. Damiaanactie ondersteunt de werking van alle niveaus van de gezondheidsstructuren, van de meest perifere tot het Ministerie van Volksgezondheid en legt zich vooral toe op vorming van overheidspersoneel dat binnen deze programma's werkzaam is. Doel is om hun professionele capaciteiten te verbeteren en hen voor te bereiden op een autonoom verder functioneren zonder hulp van buitenaf. Damiaanactie: Het hoofdkantoor van Damiaanactie in India (DFIT of Damien Foundation India Trust) is gesitueerd in Chennai (Madras) en DFIT heeft tevens een secretariaat voor Noord India in Patna (hoofdstad van de staat Bihar). Alle personeelsleden van Damiaanactie in India zijn Indiërs en hebben meestal tientallen jaren terreinervaring. Damiaanactie ondersteunt (via DFIT) in 2009 3 soorten projecten in India.

19:23 Gepost door Jos Claes in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |